FITNESSROOM


BOOKINGS – SPØRSMÅL OG SVAR

Hvordan kan jeg booke time?


Du booker din time (timeslot) på min side.
Du finner all informasjon om bookings og en kort veileder her

Hvorfor må jeg booke time?


Vi må ha full oversikt over hvor mange som er inni lokalene og hvor lenge du trener for å overholde reglene som er fastsatt av kommunen.

Det er svært viktig at vi gjør alt riktig for å unngå å bli stengt igjen.

Dette er den eneste måten vi kan sikre at det ikke blir for mange inni lokalene på en gang.

Jeg har booket time, men kommer ikke inn?


✅  Innsjekking må skje tidligst 15 minutter før eller senest 15 minutter etter oppsatt start av din time/pulje. Ellers vil ikke din kode fungere.

✅  Du må sjekke at du ikke har valgt timeslot på et annet senter. Du skal se hvilket senter du har booket på i mailen du mottar ved bookingen.

✅  Du må ha et aktivt og betalt medlemskap

✅  Det er mulig at du har tastet din kode feil. Tast inn koden i et jevnt tempo (uten stopp) og avslutt med #-tasten.

Det er nesten ingen i lokalet. Kan jeg fortsette å trene etter timen/puljen min er over?


Nei, vi må være strenge på at du ikke kan trene lengre enn din oppsatte tid for å unngå å bli stengt igjen.

Misbruk av tiden du har tillatt å være til stede vil medføre gebyr på 600 kroner.

Vi kommer til å ha en kontinuerlig vurdering av hvor lenge vi kan tillate at hver pulje varer. Dersom vi ser at det er rom for å utvide tiden så kommer vi til å gjøre dette.

Jeg har ikke booket time, men ser at det er svært få som trener. Kan jeg komme inn?


Dessverre må vi nå holde oss til helt faste timer/puljer. Når en time har begynt, så må du vente til neste time/pulje for å komme inn.

Du kan booke deg inn på neste pulje frem til den begynner og så sant det er plass.

Jeg har booket time, men rekker ikke timen på grunn av uforutsette ting. Får jeg gebyr da?


Du kan avbestille din time inntil 2 timer før den begynner.

Gebyret er ment som et virkemiddel for å sørge for at du holder deg til reglene som er satt. Vi forstår at uforutsette ting kan skje, men dersom vi ser at bookede timer stadig ikke blir benyttet er vi nødt til å hindre dette. Det er stor pågang nå og mange ønsker å trene.

Kan jeg booke flere timer på samme dag?


Dessverre må vi sette grensen på èn gang per dag til å begynne med.

Dette er på grunn av stor pågang.

Ser vi at det blir mye ledig kapasitet så kan vi endre på dette.

Hvor mange dager frem i tid kan jeg booke?


Du kan booke 7 dager frem i tid.
Kun 1 booking pr dag.