FITNESSROOM

Hey! I am first heading line feel free to change me

Om FitnessRoom

MIN SIDE

DITT MEDLEMSKAP ER SATT PÅ PAUSE

 

⛔️  Sandvika   ⛔️ Rykkinn  ⛔️ Kværnerbyen

Regjeringen ved Helseminister Bent Høie har den 15.mars 2021 kl 2100 besluttet nye nasjonale restriksjoner for kommunene i Viken jf. kapittel 5A Covid-19 forskriften. Dette innebærer nedstengning av de fleste virksomheter, forbud mot arrangementer, skjenkestopp, stengte treningssentre mm.

FitnessRoom Sandvika, FitnessRoom Rykkinn og FitnessRoom Kværnerbyen er dermed midlertidig stengt fra og med 16.mars til og med 11.april 2021.
Ny vurdering vil bli gjort av myndighetene rundt 11.april

Hold deg derfor oppdatert på www.fitnessroom.no/corona

Det skal være enkelt å være medlem hos FitnessRoom.
Du skal ikke betale så lenge vi er stengt.

Vi håper  virkelig du beholder ditt medlemskap aktivt.
Du blir som sagt ikke trukket noe så lenge vi er pålagt stenging.

Skulle du likevel ønske å gjennomføre en utmelding så gjelder  de generelle medlemsbetingelser, noe som innebærer en måneds betalende oppsigelse (vilkår utmelding). Da må du betale din oppsigelsesmåned.

Ønsker du å logge inn på min side – trykk på knappen under.