STATUS – CORONA SITUASJONEN

Scroll deg ned for å lese hva som gjelder for ditt senter


STATUS – OSLO KOMMUNE
FitnessRoom Kværnerbyen

Oppdatert info finner du under


FitnessRoom Kværnerbyen

⚠️⚠️Oslo kommune har onsdag 06.01.21 kommunisert å videreføre den sosiale nedsteningen til 21.januar 2021.
Det betyr at alle treningssentre i Oslo forblir stengte til denne dato.
I forkant av 21 januar så vil byådet ha en ny pressekonferanse for å vurdere situasjonen.
Det betyr at vi tidligst kan gjenåpne etter denne dato.
Hvilken eksakt dato det blir må vi komme tilbake til når vi har det.
Hold deg derfor oppdatert på vår nettside.

Vær tålmodige med oss i denne prosessen – og unngå å sende oss e-post.
Les lenger ned hva som skjer med ditt medlemskap

Merk: Dette er ikke en nedstengning av treningsbransjen fordi sentrene i seg selv byr på smitte. Det er en nedstengning for å begrense sosiale møteplasser.

Oppdatert 06.01.2021 kl 16:00


STATUS – BÆRUM KOMMUNE
FitnessRoom Sandvika & Rykkinn

Oppdatert info finner du under


FitnessRoom Sandvika & FitnessRoom Rykkinn

⚠️⚠️Bærum kommune har 18.12 vedtatt å videreføre de strenge smittvernstiltakene for kommunen.
Det betyr at alle treningssentre i Bærum er midlertidig stengt inntil videre – og på ubestemt tid.
FitnessRoom Sandvika og FitnessRoom Rykkinn vil ikke gjenåpne før Bærum Kommune har en ny vurdering i januar.

Merk: Dette er ikke en nedstengning av treningsbransjen fordi sentrene i seg selv byr på smitte. Det er en nedstengning for å begrense sosiale møteplasser.

Oppdatert 18.12.2020 kl 13:30


Hva skjer med deg som har ordinært månedsmedlemskap?
Ved nedstenging så vil vi automatisk sette alle aktive medlemskap på pause.
Innbetalt treningsavgift for november vil ikke bli tilbakebetalt, da du vil få igen tilsvarende stengte dager på neste periode.

EKSEMPEL (basert på det vi har av info fra Oslo kommune pr 06.01.21):
Hvis gjenåpning blir 22.01 så har du betalt 21 dager i november hvor senteret har vært stengt.
Du får da kompensert disse 21 dager med forlengelse av perioden når vi gjenåpner.
Du trener da gratis fra 22.01-11.02 = 21 dager.
Første trekk blir da 12.02 for februar, selv om du har trent fra 22.01.
Det er ikke gjort trekk for desember og januar.

Det betyr at du som medlem ikke trenger å foreta deg noe.
Du skal ikke betale noe for den tiden vi holder stengt selv om du kan ha blitt trukket for november allerede.
Dette vil du altså få igjen på neste treningsperiode.

Kan jeg si opp medlemskapet mitt?
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å ikke forhaste en eventuell oppsigelse av medlemskapet. Du vil heller få en kompensasjon i form av gratis trening i tilsvarende periode når vi åpner igjen (se punktet over).
Skulle du likevel ønske å gjennomføre en utmelding så gjelder de generelle medlemsbetingelser, noe som innebærer en måneds betalende oppsigelse – se link www.fitnessroom.no/utmelding

Vi er alle inne i en utfordrende tid – og vi håper at vi kommer ut av denne krisen med et treningssenter som vil bestå.

Vær tålmodige med oss i denne prosessen – og unngå å sende oss e-post.
Hold deg oppdatert om ditt medlemskap ved å følge www.fitnessroom.no/corona (dette er vår hovedkanal for informasjon)
Henvendelser vil vi behandle fortløpende, men du må påregne noe lengre svartid i denne utfordrende perioden.

Take care & stay safe
Mvh,
FitnessRoom

(oppdatert 10.11.2020 kl 10:00)

TIDLIGERE KOMMUNIKASJON FØR 11.11.20


FitnessRoom Kværnerbyen

⚠️⚠️Oslo kommune har fredag 06.11 kl 13:00 kommunisert at alle treningssentre i Oslo må stenge ned midlertidig fra mandag 09.11 kl 24:00 (natt til tirsdag) og foreløpig 3 uker frem i tid (tom 30.11).
Det betyr at FitnessRoom Kværnerbyen stenger ned slik som beskrevet ovenfor.

Vær tålmodige med oss i denne prosessen – og unngå å sende oss e-post.
Les lenger ned hva som skjer med ditt medlemskap

Merk: Dette er ikke en nedstengning av treningsbransjen fordi sentrene i seg selv byr på smitte. Det er en nedstengning for å begrense sosiale møteplasser.

Oppdatert 06.11.2020 kl 16:00


FitnessRoom Sandvika & FitnessRoom Rykkinn

⚠️⚠️Bærum kommune har onsdag 11.11 kl 15:00 i et ekstraordinært Formannskapsmøte (se link) hastevedatt at alle treningssentre i Bærum må stenge ned midlertidig fra onsdag 11.11 kl 15:00 og foreløpig 3 uker frem i tid (tom 30.11).
Det betyr at FitnessRoom Sandvika og FitnessRoom Rykkinn stenger ned slik som beskrevet ovenfor.

Vær tålmodige med oss i denne prosessen – og unngå å sende oss e-post.
Les lenger ned hva som skjer med ditt medlemskap

Merk: Dette er ikke en nedstengning av treningsbransjen fordi sentrene i seg selv byr på smitte. Det er en nedstengning for å begrense sosiale møteplasser.

Oppdatert 11.11.2020 kl 15:30


FitnessRoom Sandvika & FitnessRoom Rykkinn
Våre sentre i Bærum får fortsatt holde åpent, men under strengere smittevernstiltak enn tidligere. Dette var ingen selvfølge, men er et tegn på at Bærum kommune ser treningssentre som et viktig sted å holde åpent for befolkningens fysiske og psykiske helse OG at det er trygt på treningssentre. Denne tilliten er vi nødt til å vise oss verdige fremover hvis dette skal fortsette, og her er vi helt avhengige av våre medlemmers samarbeid for å sikre at treningssenteret kan holde åpent videre i tiden som kommer!

De nye smittevernstiltakene er:
✅ ALLE må bruke munnbind når de kommer og går fra trening
✅ Munnbind benyttes også i fellesarealer og i gardeober der 2 meter ikke kan overholdes
✅ Munnbind er ikke påbudt under trening, men det anbefales å bruke munnbind under hele oppholdet
✅ Avstandskravet økes fra 1 meter til 2 meter

Oppdatert 10.11.2020 kl 10:00

På regjeringens pressekonferanse 12.juni 2020 ble det informert om at treningssentre kan gjenåpne 15. juni 2020.

FitnessRoom åpnet derfor kl 12:00 mandag 15.juni.
Fra tirsdag 16.06 så gjelder ordinære åpningstider som er 05-24 alle dager.
Velkommen på trening!

Følg med på denne siden for å holde deg oppdatert før du skal på trening første gang.
Oppdaterte smittevernsregler vil bli lagt på denne siden.
Du som medlem er forpliktet til å følge disse for å kunne trene hos oss.

(oppdatert 12.06.2020 kl 14:15)


Hva skjer med ditt medlemskap for mai og juni?

Alle medlemskap er satt på frys i mai og til åpningsdato 15.juni.
Frysen oppheves på alle medlemskap fra og med 15.juni og medlemskapet løper da videre på vanlige vilkår.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å beholde sitt medlemskap aktivt fremover nå som vi åpner selv om vi går inn i “feriemåneder”.
Ved å beholde ditt medlemskap aktivt så har du tilgang til trening fra 15.juni, men du bidar også til at ditt lokale treningssenter består – også i fremtiden.

(oppdatert 29.05.2020)


Blir jeg kompensert for de dagene senteret var stengt i mars?

Alle aktive medlemmer som ikke har meldt seg ut vil få forlenget sitt medlemskap med betalingsfrie dager i juni.

Vi ønsker da å gi hele juni gratis slik at ingen skal bli trukket noe når vi åpner igen 15.juni.
Første trekk vil da skje 1.juli for juli måned.

(oppdatert 29.05.2020)

Info pr 12.03.2020

Trykk på linken for å lese hva FitnessRoom kommuniserte ut til våre medlemmer den 12.03.2020

Info pr 27.03.2020

Trykk på linken for å lese hva FitnessRoom kommuniserte ut til våre medlemmer den 27.03.2020