STATUS – CORONA SITUASJONEN


⚠️ BÆRUM: Regjeringen har den 10.04 besluttet å videreføre de nasjonale restriksjoner for kommunene i Viken jf. kapittel 5A Covid-19 forskriften. Dette innebærer nedstengning av de fleste virksomheter/butikker, forbud mot arrangementer, skjenkestopp, treningssentre mm.
Bakgrunnen er at Oslo og Viken fylker er i en svært krevende og alvorlig smittesituasjon.
Bærum må derfor fortsette med de strenge tiltakene på nivå A frem til og med søndag 25. april.
FitnessRoom Sandvika, FitnessRoom Rykkinn  er dermed midlertidig stengt til og med søndag 25.april 2021.
Ny vurdering vil bli gjort av myndighetene rundt denne dato.

Oppdatert 10.04.2021 kl 11:00

 

⚠️ OSLO:  Oslo Byråd har den 14.04 besluttet å videreføre de lokale restriksjoner for kommunen.
Dette innebærer nedstengning av de fleste virksomheter/butikker, forbud mot arrangementer, skjenkestopp, treningssentre mm.
Bakgrunnen er at Oslo og Viken fylker er i en svært krevende og alvorlig smittesituasjon.
Oslo må derfor fortsette med de strenge tiltakene til torsdag 29. april.
FitnessRoom Kværnerbyen er dermed midlertidig stengt til 29.april 2021.
Ny vurdering vil bli gjort av myndighetene rundt denne dato.

Oppdatert 14.04.2021 kl 12:00


Hva skjer med deg som har ordinært månedsmedlemskap?
Ved nedstenging så vil vi automatisk sette alle aktive medlemskap på pause.
Innbetalt treningsavgift for november vil ikke bli tilbakebetalt, da du vil få igen tilsvarende stengte dager på neste periode.

FitnessRoom Sandvika og FitnessRoom Rykkinn gjenåpnet 04.feb,
Har du har betalt 21 dager i november hvor senteret har vært stengt vil disse 21 dager bli forlenget på februar perioden.
Du trener da gratis fra 04.02-24.02 = 21 dager.
Første trekk blir da 25.02 for februar, selv om du har trent fra 04.02.
Vil vil endre dette fortløpende på min side slik at det fremkommer korrekt.
Det er ikke gjort trekk for desember og januar.
Når det gjelder FitnessRoom Kværnerbyen så vil de medlemmer der også få utvidet sin periode med 21 dager fra den dagen gjenåpning skjer der.

Det betyr at du som medlem ikke trenger å foreta deg noe.
Du skal ikke betale noe for den tiden vi holder stengt selv om du kan ha blitt trukket for november allerede.
Dette vil du altså få igjen på neste treningsperiode.

Kan jeg si opp medlemskapet mitt?
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å ikke forhaste en eventuell oppsigelse av medlemskapet. Du vil heller få en kompensasjon i form av gratis trening i tilsvarende periode når vi åpner igjen (se punktet over).
Skulle du likevel ønske å gjennomføre en utmelding så gjelder de generelle medlemsbetingelser, noe som innebærer en måneds betalende oppsigelse – se link www.fitnessroom.no/utmelding

Vi er alle inne i en utfordrende tid – og vi håper at vi kommer ut av denne krisen med et treningssenter som vil bestå.

Vær tålmodige med oss i denne prosessen – og unngå å sende oss e-post.
Hold deg oppdatert om ditt medlemskap ved å følge www.fitnessroom.no/corona (dette er vår hovedkanal for informasjon)
Henvendelser vil vi behandle fortløpende, men du må påregne noe lengre svartid i denne utfordrende perioden.

Take care & stay safe
Mvh,
FitnessRoom

(oppdatert 10.11.2020 kl 10:00)

TIDLIGERE KOMMUNIKASJON FØR 11.11.20


FitnessRoom Kværnerbyen

⚠️⚠️Oslo kommune har fredag 06.11 kl 13:00 kommunisert at alle treningssentre i Oslo må stenge ned midlertidig fra mandag 09.11 kl 24:00 (natt til tirsdag) og foreløpig 3 uker frem i tid (tom 30.11).
Det betyr at FitnessRoom Kværnerbyen stenger ned slik som beskrevet ovenfor.

Vær tålmodige med oss i denne prosessen – og unngå å sende oss e-post.
Les lenger ned hva som skjer med ditt medlemskap

Merk: Dette er ikke en nedstengning av treningsbransjen fordi sentrene i seg selv byr på smitte. Det er en nedstengning for å begrense sosiale møteplasser.

Oppdatert 06.11.2020 kl 16:00


FitnessRoom Sandvika & FitnessRoom Rykkinn

⚠️⚠️Bærum kommune har onsdag 11.11 kl 15:00 i et ekstraordinært Formannskapsmøte (se link) hastevedatt at alle treningssentre i Bærum må stenge ned midlertidig fra onsdag 11.11 kl 15:00 og foreløpig 3 uker frem i tid (tom 30.11).
Det betyr at FitnessRoom Sandvika og FitnessRoom Rykkinn stenger ned slik som beskrevet ovenfor.

Vær tålmodige med oss i denne prosessen – og unngå å sende oss e-post.
Les lenger ned hva som skjer med ditt medlemskap

Merk: Dette er ikke en nedstengning av treningsbransjen fordi sentrene i seg selv byr på smitte. Det er en nedstengning for å begrense sosiale møteplasser.

Oppdatert 11.11.2020 kl 15:30


FitnessRoom Sandvika & FitnessRoom Rykkinn
Våre sentre i Bærum får fortsatt holde åpent, men under strengere smittevernstiltak enn tidligere. Dette var ingen selvfølge, men er et tegn på at Bærum kommune ser treningssentre som et viktig sted å holde åpent for befolkningens fysiske og psykiske helse OG at det er trygt på treningssentre. Denne tilliten er vi nødt til å vise oss verdige fremover hvis dette skal fortsette, og her er vi helt avhengige av våre medlemmers samarbeid for å sikre at treningssenteret kan holde åpent videre i tiden som kommer!

De nye smittevernstiltakene er:
✅ ALLE må bruke munnbind når de kommer og går fra trening
✅ Munnbind benyttes også i fellesarealer og i gardeober der 2 meter ikke kan overholdes
✅ Munnbind er ikke påbudt under trening, men det anbefales å bruke munnbind under hele oppholdet
✅ Avstandskravet økes fra 1 meter til 2 meter

Oppdatert 10.11.2020 kl 10:00

På regjeringens pressekonferanse 12.juni 2020 ble det informert om at treningssentre kan gjenåpne 15. juni 2020.

FitnessRoom åpnet derfor kl 12:00 mandag 15.juni.
Fra tirsdag 16.06 så gjelder ordinære åpningstider som er 05-24 alle dager.
Velkommen på trening!

Følg med på denne siden for å holde deg oppdatert før du skal på trening første gang.
Oppdaterte smittevernsregler vil bli lagt på denne siden.
Du som medlem er forpliktet til å følge disse for å kunne trene hos oss.

(oppdatert 12.06.2020 kl 14:15)


Hva skjer med ditt medlemskap for mai og juni?

Alle medlemskap er satt på frys i mai og til åpningsdato 15.juni.
Frysen oppheves på alle medlemskap fra og med 15.juni og medlemskapet løper da videre på vanlige vilkår.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å beholde sitt medlemskap aktivt fremover nå som vi åpner selv om vi går inn i “feriemåneder”.
Ved å beholde ditt medlemskap aktivt så har du tilgang til trening fra 15.juni, men du bidar også til at ditt lokale treningssenter består – også i fremtiden.

(oppdatert 29.05.2020)


Blir jeg kompensert for de dagene senteret var stengt i mars?

Alle aktive medlemmer som ikke har meldt seg ut vil få forlenget sitt medlemskap med betalingsfrie dager i juni.

Vi ønsker da å gi hele juni gratis slik at ingen skal bli trukket noe når vi åpner igen 15.juni.
Første trekk vil da skje 1.juli for juli måned.

(oppdatert 29.05.2020)

Info pr 12.03.2020

Trykk på linken for å lese hva FitnessRoom kommuniserte ut til våre medlemmer den 12.03.2020

Info pr 27.03.2020

Trykk på linken for å lese hva FitnessRoom kommuniserte ut til våre medlemmer den 27.03.2020