Hvem er FitnessRoom for?

Konseptet er bygd opp rundt enkelhet, fleksibilitet og tilgjengelighet. Navnet FitnessRoom er gjennomtenkt og skal illustrere konseptet: Ordet “Fitness” skal forklare hva vi holder på, altså fysisk aktivitet. Ordet “Room” forklarer at vi ikke har fokus på store lokaler slik de tradisjonelle treningssentrene, men heller mer et kompakt senter med fokus på trening i lyse og trivelige omgivelser.


FitnessRoom er for deg som…


 • liker å trene effektivt
 • verdsetter at det er parkering i umiddelbar nærhet
 • verdsetter enkelhet i form av enkle kontrakter
 • verdsetter å bestemme over ditt eget medlemskap – ingen bindingstid
 • verdsetter trening på dine vilkår – åpent hver dag fra 05:00-24:00 hele året
 • liker moderne interiør med harmoniske farger for økt treningsglede
 • foretrekker å trene på moderne apparater


 • verdsetter at det er fokus på miljøet, mindre bruk av strøm og oppvarming pga effektive og kompakte lokaler
 • liker et mer voksent publikum (FitnessRoom har 18 år aldersgrense)
 • liker å ha fokus på trening og resultat
 • ønsker tilgang til eget treningsprogram ved bruk av personlige trenere
 • forventer å betale for det du bruker (de tradisjonelle treningssentrene har mange fasiliteter som få benytter seg av, men som medlemmet betaler for)


Trening på dine vilkår

Som medlem hos FitnessRoom så får du tildelt din egen adgangskode som du bruker ved adgangsslusen. På den måten kan du trene når du selv måtte ønske det.


Ønsker du raskere resultater med treningen din så kan du få hjelp av en personlig trener.