Godt voksen

FitnessRoom er et treningssenter som tilbyr kondisjonstrening og styrketrening til lave medlemspriser (treningsavgifter). Vi har ingen gruppetimer slik de tradisjonelle treningsentrene. Det er lavt støynivå og det spilles ingen høy musikk på senteret

Med Godt Voksen mener vi menn og kvinner som befinner seg i aldersgruppen over 60 år.

FitnessRoom har som mål å tilby gode treningsforhold for denne gruppen. Det er aldri for sent å begynne å trene. Tvert i mot.


For mange godt voksne vil helsegevinsten av å begynne å trene være større enn for yngre. Vi har dyktige personlige trenere som jobber med å legge til rette trening på et nivå som alle kan gjennomføre.

shadow-down


Hvorfor bør seniorer trene?

Regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge en rekke kroniske sykdommer og lidelser som for eksempel hjerte og karsykdommer, diabetes 2, beinskjørhet, fedme og enkelte kreftformer, og bidrar derfor til å forebygge mange av de velferdssykdommene som har hatt en kraftig økning de siste årene. Kroniske lidelser som leddgikt, revmatisme og Bekhterevs sykdom kan også bli lettere å leve med dersom du trener jevnlig. Med økende alder skjer det et generelt tap av fysisk kapasitet og yteevne. Dette gjelder både utholdenhet og styrke. Alle mister gradvis muskelmasse etter hvert som alderen øker. Fysisk aktivitet i godt voksen alder kan ikke oppheve denne aldringsprosessen, men forsinke den. Tapet av muskelmasse kan reduseres ved hjelp av styrketrening, og alle kan vedlikeholde muskelstyrken langt oppi årene med riktig trening. Dette kan få stor betydning for hvordan du klarer deg i hverdagen når du blir eldre.

Merk: Gruppen godt voksne får rask effekt av trening, ofte en raskere effekt enn hos yngre.

Gjennom regelmessig trening i godt voksen alder opprettholdes og forbedres balanse, kroppskontroll og styrke. Dette reduserer risikoen for ulykker som for eksempel fall og bruddskader. Trening fremmer også den mentale helsen. Trening fører til at man føler seg yngre både i kropp og i sinn selv om man har nådd en godt voksen alder, og har derfor en positiv innvirkning på psyken. Fysisk aktivitet bedrer søvnen. Etter en treningsøkt opplever de fleste en følelse av velvære og etter en periode med trening opplever mange gradvis at de får en bedre selvfølelse.


6 Grunner til hvorfor eldre bør trene


  • Styrker skjellettet

  • Forebygger kroniske sykdommer

  • Forsinker aldringsprosessen

  • Bedrer balanse og kroppskontroll

  • Styrker den mentale helsen

  • Bedrer søvnen


Godt voksen_2

Ta kontakt med en personlig trener idag!


Hvis du er pensjonist så er det viktig å fortsette med fast rutiner i hverdagen etter endt arbeidsliv og da kan regelmessig trening med faste treningstider være en god løsning. Det sitter mange seniorer hjemme og kjeder seg på dagtid, ofte utrente og mange føler seg kanskje litt ensomme. Ved å begynne å trene på et treningssenter som har spesielt tilrettelagt trening for seniorer blir man også med i et sosialt fellesskap. Dette øker livskvaliteten og er med på å øke helsegevinstene man får gjennom treningen.


Er det farlig for eldre å trene?

Mange er redde for å begynne med styrketrening og/ellr kondisjonstrening fordi de frykter skader. Men det er faktisk tvert imot. Ved å trene opp styrken i muskulaturen kan man forebygge blant annet fall ved å forbedre koordinasjon og balanse. Dette reduserer også fallskader.

Fornuftig fysisk aktivitet for seniorer innebærer ingen risiko. Tvert imot, det er farligere å være inaktiv! Fysisk aktivitet er livsviktig for eldre, men selvsagt må aktiviteten tilpasses til form og helsetilstand. FitnessRoom anbefaler derfor sirkeltrening i apparater eller trening i de vanlige styrkeapparatene. Ta kontakt med en personlig trener for å få tilpasset et fornuftig treningsprogram – som igjen vil resultere i raskere resultater for deg.

Mange i denne aldersgruppen er også redde for at trening er farlig for sykdommene deres, men stort sett er fornuftig tilpasset trening ikke farlig. Så lenge det ikke finnes klare sykdomstegn, kan alle i denne aldersgruppen begynne med moderat fysisk aktivitet. Risikoen er liten og gevinsten stor. Er man i tvil, så bør man søke råd hos legen sin, men det viktigste er å lytte til signaler fra kroppen.


Treningstips for godt voksne

Mange har litt for store forventninger til hva det er mulig å oppnå på kort tid. Sett deg realistiske mål. Start rolig og legg inn en gradvis økning etter hvert som du føler at formen blir bedre. En gang per uke er bedre enn ingenting. Trening skal bli en ny vane som varer livet ut, ikke noe du skal drive med veldig intensivt i en kort periode. En pause i treningen på en uke gjør ingen ting, men tar man pauser på flere måneder vil man gradvis tape den økte kapasiteten som er bygd opp gjennom treningen.

Trening skal være lystbetont. Begynner du med en treningsform som du syns er kjedelig, så velg noe annet.

Som senior på vårt treningssenter tilbyr vi deg hjelp av erfarne personlig trenere til å tilpasse treningsprogrammet ditt slik at det er trygt og greit å utføre til tross for eventuelle skader eller sykdommer som du måtte ha. Hvilken aktivitet du skal velge, kommer an på hva slags trening du liker best selv og hvordan helsen din er.

For alle våre godt voksne anbefaler vi både kondisjonstrening som styrker hjerte- og lungekapasiteten og styrketrening som øker muskelkraften. For den eldste gruppen av våre seniorer anbefaler vi også bevegelighetstrening og balansetrening.

shadow-down