MIN SIDE INFO

Gjør deg kjent med min side ved å lese dette innholdet.
Min side knappen er plassert lengst ned på siden

Gå til min side


UTESTÅENDE BETALING
 
Det er ikke alltid de automatiske trekkene går igjennom pga:
nytt kort, ingen dekning, sperret kort etc.

Har du mottatt betalingspåminnelse/purring på utestående betaling, så kan dette enkelt betales på min side.
Les mer her


UTMELDING

Ønsker du å melde deg ut så gjøres det på min side.
Har du utestående betaling(er) så vil knappen for utmelding ikke være synlig.
MERK: Du må først betale utestående beløp (se under fanen “payments”) og da vil knappen for utmeldingsknappen (“cancel”) bli synlig og du kan gjennomføre oppsigelse og utmelding.
Les mer om utmelding