SMITTEVERNSREGLER

Oppdatert 01.10.2021


Noen sjekkpunkter:

  Bli hjemme hvis du har symptomer eller føler deg syk

  Vask hendene ofte og grundig

  Rengjør og desinfiser utstyr etter bruk


Våre anbefalinger:

  Alle medlemmer oppfordres til å komme med rene treningsklær – og ferdigskiftet

  Ha med egen drikke/væske til treningen.

  Du kan alltids fylle på vann hos oss, men du unngår et ekstra kontaktpunkt.

  Alle medlemmer oppfordres til å ha med eget håndkle som kan brukes som underlag på matter

  Unngå den travleste perioden mellom kl. 17-20 på hverdager.

  Ikke oppholde deg lengre enn nødvendig på sentrene