FITNESSROOM


OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP

Du oppfordres til å gjøre deg kjent med denne siden for enkel oppsigelse og utmelding.

MERK: Du må være ajour med dine betalinger for å melde deg ut.

Har du utestående beløp under fanen “payments” så må disse betales før knappen for utmelding (cancel)  vil bli synlig


ALL UTMELDING MÅ SKJE PÅ MIN SIDE FOR Å BLI KORREKT REGISTRERT


Se eksempel hvordan utmeldingen fungerer:

  • Du har meldt deg inn den 15.01 og har da betalt for de gjenværende dager av januar (15.01-31.01).

  • Dette medlemskapet løper  så videre automatisk  fra den første til den første i hver måned.

  • Den 01.02 så blir ditt betalingskort automatisk trukket for februar treningsavgiften

  • Den 03.02 så finner du ut at du ønsker å si opp ditt medlemskap.

  • Du logger inn på min side og melder din oppsigelse ved å trykke på knappen “Cancel”

  • Du forhåndsbetaler din oppsigelsesmåned (mars). Din siste treningsdag blir da 31.03

  • Siden du har forhåndsbetalt oppsigelsemåneden så vil du ikke bli trukket noe den 01.03

  • Glemmer du å melde deg ut innen utgangen av februar og melder du deg ut i mars, så må du også betale for april – og du har da din siste treningsdag 30.04.


Det er viktig at du forhåndsbetaler oppsigelsesmåneden og gjennomfører hele utmeldingsprosessen slik at oppsigelsen din blir korrekt registrert.
Det er din sluttdato (End date) som viser når ditt medlemskap opphører.

Du mottar også en mail som bekrefter utmeldingen din etter gjennomført betaling av oppsigelsesmåneden.

 


HVORDAN FUNGERER OPPSIGELSEN PÅ MIN SIDE

STEG FOR STEG 

Trykk på knappen “Cancel” for å si opp ditt medlemskap

Velg årsak for utmelding i nedtrekksmenyen

Du blir bedt om å betale din oppsigelsesmåned. Viktig at dette betales for at oppsigelse skal bli korrekt registrert.

Du blir rutet til til sikker Nets for betaling. Betaling verifiseres med BankId.

Etter betaling er godkjent blir du rutet tilbake til min side. Der får du opp at oppsigelsen er korrekt registrert og når ditt medlemskap opphører.

Du mottar også en mail bekreftelse på at oppsigelsen er korrekt registrert. Sjekk spam filter da den kan havne der