Medlemsvilkår

GENERELLE VILKÅR (gjeldende fra 01.01.2016)

 1. Ditt medlemskap er personlig.
 2. Din adgangskode er personlig og kan ikke benyttes av andre enn den som er registrert som medlem på den angitte adgangskode.
 3. Det er ikke tillatt å “låne” ut adgangskoden til andre
 4. Det er ikke tillatt å slippe inn gjester på din personlige adangskode uten avtale med FitnessRoom.
 5. Misbruk av adgangskoden vil bli ilagt gebyr på kr. 600,-.
 6. Du kan ikke overføre ditt personlige medlemskap til en 3.part.
 7. Det er 18 års aldersgrense på alle våre medlemskap.
 8. Åpningstidene på senteret er fra 05:00-24:00 hver dag hele året
  Det anbefales å sjekke ut 5 min før stengetid pga ulik tid på klokker.
  Utsjekk etter kl 00:00 loggføres og ved stengte dører så må alarmselskap tilkalles.
  Gebyr på kr. 600,- i legges medlem ved for sen utsjekk.
 9. Dersom angrefristen benyttes innen 14 dager etter kjøpet, refunderes innmeldingsbeløpet. Se angrettsskjema.
 10. Det er ikke bindingstid på våre ordinære månedsmedlemskap – dog har vi 1 kalendermåned oppsigelse før neste trekk (vilkår for utmelding).
  Vi gjør oppmerksom på at noen kampanjetilbud (ref: åpningskampanjer/tilbud), kan ha bindingstid og kan da ikke sies opp før perioden utløper.
 11. All informasjon lagret i FitnessRoom sin medlemsdatabase skal kun benyttes internt.
 12. Ved å bli medlem hos FitnessRoom så samtykker du i å motta sms/mail og nyhetsbrev fra oss da dette er vår kommunikasjonsform med deg som medlem.
 13. Alle henvendelser vedrørende medlemskapet ditt sendes på mail da FitnessRoom kun har e-post support.
  Bruk epost adressen som du finner under ditt senter under fanen “Velg Senter” på www.fitnessroom.no
 14. Det er ikke lov til å nyte alkohol/rusmidler, eller oppholde seg i ruspåvirket tilstand i våre lokaler. Brudd på denne bestemmelsen vil medføre umiddelbar oppsigelse av medlemskapet.
 15. Ved brann, avslutt treningen og forlat lokalet gjennom nærmeste nødutgang.
 16. Treningsavgiften er p.t. fritatt for merverdiavgift. Dersom merverdiavgift skulle bli innført på denne type tjenester vil merverdiavgift komme i tillegg til den treningssavgift som til en hver tid gjelder for det aktuelle medlemskap

MEDLEMMET:

 1. plikter å holde sin profil oppdatert på internett “Min Side”, herunder faller inn:
  1. a. Navn
  2. b. Postadresse
  3. c. E-postadresse
  4. d. Mobil telefonnummer
  5. e. Betalingskort
 2. er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
 3. aksepterer at all trening hos FitnesRoom skjer på eget ansvar.
 4. aksepterer at FitnessRoom fraskriver seg et hvert ansvar for tyveri på senteret – det oppfordres at de låsbare garderobeskapene benyttes.
 5. aksepterer videoovervåking av treningslokalene, samt ved adgangsslusen ved ankomst til senteret.
 6. har forstått at medlemskapet er personlig og hvis du slipper inn en annen person enn deg selv på din adgangskode, vil videokameraet ved adgangslusen bli aktivert og vaktsentral bli varslet. En slik hendelse vil bli sett på som brudd på avtalevilkårene – og medlemskapet opphører umiddelbart.
 7. er inneforstått med at misbruk av adgangskode (slippe inn gjester, låne bort koden) ilegges gebyr på kr. 600,-.
 8. aksepterer at det ikke finnes grunnlag for erstatning/refusjon av treningsavgiften såfremt ikke årsaken skyldes FitnessRoom direkte.
 9. aksepterer jevnlig kontroller på senteret
 10. aksepterer at FitnessRoom belaster ditt betalingskort for den avtalte treningsavgiften 1- en gang pr. måned, gjelder ordinære månedsmedlemskap.
 11. har forstått at treningsavgift må betales selv om ikke senteret benyttes (husk å innlevere oppsigelse innen oppsigelsesfristen for å unngå dette).
 12. må til enhver tid være oppdatert på gjeldende regelverk tilknyttet medlemskapet.
 13. aksepterer å følge de trivselsregler som gjelder
 14. aksepterer å motta relevant informasjon fra FitnessRoom på e-post/SMS.
 15. bekrefter at det ikke brukes noen form for stimuli eller doping som er oppført på Antidoping Norge sin liste.
 16. må ved første besøk få et overblikk over senterets nødutganger og oppmerksomhetsknapper (nødknapper).
 17. forstår at ved bruk av oppmerksomhetsknappene (nødknapper) vil vaktselskap bli tilkalt. Disse nødknappene skal kun benyttes ved nødstilfeller. Ved utrykning av vekterservice på feil grunnlag, så vil medlemmet måtte betale for denne utrykningen.

FITNESSROOM:

 1. skal tilrettelegge lokalene på en god måte for å sikre en god treningsopplevelse for sine medlemmer.
 2. skal sørge for adgangskontroll og video overvåking for å sikre medlemmenes trygghet og sikkerhet.
 3. plikter å informere sine medlemmer om alle ekstraordinære hendelser innen rimelig tid.
 4. forbeholder seg retten til å indeksregulere i henhold til KPI med inntil 3% hvert år uten forvarsel. En slik prisøkning vil ikke gjøres for medlemmer som er innenfor avtalt prisgarantiperiode. Prisjusteringer utover dette vil bli varslet forutgående med 1 – en måned.
 5. kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i forbindelse med arrangementer, oppussing, oppgraderinger, innenfor rimelig grenser (som tilstrekkelig varsel regnes oppslag på senteret, SMS og/eller e-post).
 6. forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd av driften som ligger utenfor FitnessRoom sin kontroll.
 7. forbeholder seg retten til å justere åpningstider.
 8. vil hovedsakelig kommunisere med sine medlemmer via internett og e-post.
 9. kan overdra deler eller hele sin virksomhet inkludert medlemsdatabasen til en 3.part.

BETALINGSVILKÅR:

 1. FitnessRoom har valgt å bruke en anerkjent kortbetalingsleverandør, DIBS.
  DIBS Payment Services er Nordens ledende uavhengige leverandør av funksjonelle, sikre og innovative betalingstjenester for handel via Internett. DIBS håndterer daglig mer enn 12 000 kunders transaksjoner og har kontor i Stockholm, Gøteborg, Oslo og København. DIBS er notert på First North med HQ Bank som Certified Adviser.
  All betaling og informasjon går over sikre og krypterte signaler og blir 100% håndtert av DIBS. DIBS tilbyr en nettbetalingsløsning som ivaretar din sikkerhet. Du kan derfor føle deg trygg når du betaler over nettet på våre sider.
 2. Betalingskort som er aksepteres er VISA og Mastercard (ikke VISA Electron)
 3. FitnessRoom vil belaste medlemmets betalingskort den 1ste i hver måned – og det er medlemmets plikt å oppdatere/endre betalingskortet slik at de månedlige betalingene skjer.
 4. Oppbevaring av personopplysninger, herunder oppbevaring av kortnummer skal være i overensstemmelse med personopplysningsloven. I tillegg skal behandling og oppbevaring av kortnummer være i overensstemmelse med Payment Card Industry Data Security (PCI DSS).
 5. Hvis det ikke er dekning på betalingskortet ved trekk vil FitnessRoom forsøke å belaste på nytt i de påfølgende dagene i samme måned. Samtidig vil det bli sendt ut betalingspåminnelse, samt en varsel om at adgangskode vil bli sperret.
 6. Utestående betaling kan enkelt betales på Min Side
 7. Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato, vil kravet omsider bli sendt til 3.part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler iht. inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft.
 8. Adgangskoden vil da bli sperret.
 9. Kvittering på betalt treningsavgift vil ligge på “Min side”
 10. FitnessRoom benytter kun internettbasert betaling (VISA/Mastercard) og sender derfor ikke ut faktura.

Har du spørsmål anbefaler vi deg å sjekke ut vår vanlige spørsmål liste.