Rykkinn_styrke_3


Vårt slagord

Trening på dine vilkår er et slagord som FitnessRoom har og som vi kommer til å etterstrebe for å nå og gjøre det vi kan får å leve opp til.


Trening på dine vilkår


Kort fortalt betyr vårt slagord følgende

 • Du har ingen bindingstid på ditt medlemsskap
 • Du administerer ditt eget medlemskap via internett og “min side”
 • Du kan stortsett trene hele døgnet – lange åpningstider uansett dag, selv på helligdager og høytider – 05:00 – 24:00 hver dag hele året
 • Du betaler kun for det du ser og bruker, altså ikke store spa-anlegg, gruppertimer, store resepsjonsområder
 • Vi har det vi kaller “easy access/easy living” – det betyr at vår sentre ligger i nærheten av der folk bor ferdes slik at treningssenteret er lett tilgjengelig
 • Vi har parkeringsplasser for de som benytter bil
 • verdsetter at det er fokus på miljøet, mindre bruk av strøm og oppvarming pga effektive og kompakte lokaler
 • liker et mer voksent publikum (FitnessRoom har 18 år aldersgrense)
 • liker å ha fokus på trening og resultat
 • ønsker tilgang til eget treningsprogram ved bruk av personlige trenere
 • forventer å betale for det du bruker (de tradisjonelle treningssentrene har mange fasiliteter som få benytter seg av, men som medlemmet betaler for)


Våre verdier

FitnessRoom har 3 verdier som vi etterstreber : Kvalitet, Effektivitet & Nyskapende


Kvalitet

Kvalitet fremfor kvantitet. Kvalitet er det som legger grunnlaget for de gode resultatene våre kunder skal oppleve.
Alle våre trenere er utdannet personlige trenere med bred erfaring innen trening.


Effektivitet

Vi lever i en verden som stadig krever mer av oss, noe som gjør at vi får mindre og mindre tid til oss selv. Ved å effektivisere treningen vil resultatene komme raskere og kunden blir mer motivert til å fortsette treningen.
FitnessRoom ligger også sentralt i nærheten av der folk bor.


Nyskapende

FitnessRoom bruker avansert teknologi for å gjøre det lettere for medlemmer å melde seg inn og melde seg ut når de selv måtte ønske dette. FitnessRoom tar også i bruk en ny fargepalett som sikrer mer harmoni på treningssenteret ved å bruke jord og sand farger samt dekortapter. Dette vil også senke terskel for å bli medlem og at du føler deg mer “hjemme”.